POMAGAM

 

W JAKICH TRUDNOŚCIACH POMAGAM

cropped-feniks_bak.jpg Lęki, nerwice

 

Zaburzenia związane z lękiem, zwane również nerwicowymi, występują czasem w czystej postaci, a czasem współwystępują z innymi problemami.

Zaliczamy do nich:
– lęk paniczny,
– lęk uogólniony,
– fobie (lęk wysokości, fobia społeczna, agorafobia, lęk przed wystąpieniami publicznymi, lęk przed podróżami i wiele innych lęków specyficznych),
– zaburzenia związane z lękiem objawiające się w postaci somatycznej (głównie zaburzeniami układów pokarmowego, wegetatywnego, nerwowego, krwionośnego),
– nerwicę natręctw (zaburzenie kompulsyjno-obsesyjne).

 

feniks Depresje

 

Zaburzenia depresyjne to bardzo częsty problem na świecie i w Polsce. Często nie jest diagnozowany, bo cierpiący ludzie nie zgłaszają się do specjalistów.

Wyróżniamy wiele rodzajów zaburzeń depresyjnych, a ich cechą wspólną jest stale lub epizodycznie obniżony nastrój. Ludzie, którzy cierpią na zaburzenia depresyjne doświadczają:
– obniżonego nastroju,
– problemów z motywacją,
– utraty zainteresowań,
– problemów ze snem,
– problemów z jedzeniem i łaknieniem,
– zaburzeń koncentracji uwagi,
– negatywnej wizji przeszłości, przyszłości i teraźniejszości,
– negatywnych myśli na swój temat,
– myśli i/lub tendencji samobójczych.

 

cropped-cropped-Sketch196635461.jpgZaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD)

 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe to grupa zaburzeń o niejednorodnym i bardzo indywidualnym przebiegu. Występują w nich epizody depresyjne, subdepresyjne, maniakalne, hipomaniakalne, dysforyczne i inne epizody mieszane.

Jestem specjalistką w pracy z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Przez 7 lat prowadziłam grupy psychoterapeutyczne dla pacjentów z tymi zaburzeniami. Wypracowałam w tym czasie własne specyficzne metody leczenia ChADu psychoterapią.

 

feniks1 Trudności emocjonalne

 

Trudności emocjonalne to tak naprawdę podłoże wszystkich trudności natury psychicznej. Problemy z emocjami najczęściej pokazują się w relacjach z innymi ludźmi i w tym kontekście są dla ludzi najbardziej zauważalne.

Występują w przypadkach zaburzeń afektywnych, nerwicowych i zaburzeń osobowości.
Należą do nich:
– nadmierne odczuwanie i wyrażanie emocji (wybuchy złości i agresji, permanentne poczucie krzywdy, lęk przed ludźmi, etc.),
– problem z odczuwaniem i identyfikacją emocji („nie wiem, co czuję”, „nic nie czuję”),
– problem z wyrażaniem emocji („nie potrafię wyrazić tego, co czuję).

 

feniks3 Zaburzenia jedzenia

 

Zaburzenia jedzenia to grupa zaburzeń związanych z odżywianiem się, do których zaliczamy: anoreksję, bulimię, kompulsywne objadanie się oraz wszelkie niespecyficzne formy problemów z jedzeniem, wagą, postrzeganiem swojego ciała i wyglądu.

 

feniks456 Trudności w relacjach z ludźmi

 

Zapraszam tych, którzy doświadczają:

– trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi (nadmierna nieśmiałość, lęk, wycofanie, niska samoocena),
– trudności  z podtrzymywaniem relacji interpersonalnych (krótkotrwałe związki i przyjaźnie, nieumiejętność dbania o relacje),
– częstych konfliktów z innymi (nadmierna kłótliwość i pobudliwość, łatwe wpadanie w złość, agresja),
– nieumiejętności stawiania granic w kontaktach z ludźmi (brak asertywności, uległość, poświęcanie się, stawianie siebie na ostatnim miejscu, częste doświadczenia przemocy lub nadużycia ze strony innych),
– uzależnienia emocjonalnego od innych osób.

 

Sketch19663546 Sytuacje kryzysowe

 

Sytuacje kryzysowe to trudne momenty życiowe, w których ciężko się odnaleźć bez wsparcia z zewnątrz.

Do takich sytuacji należą:
– choroba lub śmierć bliskiej osoby,
– własna ciężka choroba,
– utrata pracy, problemy w pracy, mobbing,
– rozpad związku,
– problemy z dziećmi,
– konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej,
– wiele, wiele innych

 

cropped-cropped-feniks4561.png Doświadczenia traumatyczne

 

Doświadczenia traumatyczne to takie zdarzenia, których doświadczamy jako wyjątkowo „strasznych” i których wspomnienie zaburza nasze funkcjonowanie.

Kluczowym czynnikiem jest tu sposób doświadczania, a nie zdarzenie samo w sobie. Jeśli ktoś doświadczył traumy i nie przepracował jej, ma tendencję, na zasadzie samospełniającego się proroctwa, do odtwarzania jej w innych kontekstach i  relacjach. Większość osób, które doświadczyły traumy, cierpi na zespół stresu pourazowego. Najczęstsze doświadczenia, po których rozwija się ten zespół to:
– doświadczenia agresji ze strony innych (bicie, grożenie, agresja słowna, postrzelenie, etc.),
– bycie uczestnikiem lub świadkiem wypadku, katastrofy,
– doświadczenia wojenne,
– kataklizmy i katastroficzne wydarzenia związane z zagrożeniem życia i zdrowia  (powódź, pożar, katastrofa np. samolotu, trzęsienie ziemi, huragan, trąba powietrzna),
– nadużycia seksualne.

 

cropped-cropped-Sketch196635461.jpg Zachowania kompulsywne

 

Zachowania kompulsywne to wszystkie zachowania, których przejawiamy więcej niż tego naprawdę potrzebujemy, co utrudnia funkcjonowanie (przestajemy kontrolować te zachowania, dominują nasze życie, stają się uzależnieniami).

Pracuję z takimi problemami, jak:
– kompulsywne jedzenie,
– kompulsywne zakupy,
– kompulsywne zachowania seksualne,
– kompulsywne pracowanie,
– kompulsywne sprzątanie,
– kompulsywne kłamanie,
– kompulsynwe uprawianie sportu,
– kompulsywne palenie papierosów
i inne.