PSYCHOTERAPIA

Najważniejsze w niesieniu pomocy jest określenie, czego potrzebuje osoba, której pomagam.

Z całego spektrum przyczyn problemów pacjenta staram się wyłuskać te, które leżą u podstaw wszystkich innych. Są to praprzyczyny. Czasami trudno je jednoznacznie określić, ale właśnie takie poszukiwania sprawiają, że praca pochłania mnie bez reszty. Następnie możemy zająć tym, aby działanie przyczyn oraz czynników podtrzymujących problemy ustało. Taka praca jest bardzo skuteczna.

Psychoterapia indywidualna to jeden ze sposobów wspierania osób, które doświadczają trudności natury psychologicznej, w dochodzeniu do równowagi.

Jest to proces długo lub krótkoterminowy, który rozpoczyna się od diagnozy problemu (ustalenie kontekstu problemu, jego przyczyn i siły mechanizmów go podtrzymujących motywacji i gotowości osoby do zmiany), ustalenia kontraktu psychoterapeutycznego (zasady współpracy, cele psychoterapii) oraz stworzenia planu psychoterapeutycznego. Następny etap
pracy psychoterapeutycznej to proces realizacji założonych
celów psychoterapii za pomocą indywidualnie dobranych narzędzi i metod psychoterapeutycznych. Ostatnim etapem w procesie psychoterapii jest podsumowanie jej efektów i weryfikacja stopnia, w jakim zostały zrealizowane założone cele.

Pracuję psychoterapeutycznie wyłącznie z osobami dorosłymi
(pełnoletnimi).

Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapię par i rodzin prowadzę w autorskim podejściu.

Pierwsze spotkanie to etap diagnostyczny, na którym zadaję pytania, obserwuję i staram się dowiedzieć jak najwięcej o problemie ze wszystkich możliwych perspektyw. Uczestniczą w nim wszystkie osoby, których psychoterapia dotyczy. Na tym spotkaniu podejmujemy decyzję dotyczącą dalszego przebiegu interwencji. W niektórych przypadkach rekomenduję, aby były to dwa równoległe procesy psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapia par i rodzin jest prowadzona metodą ultrakrótkoterminową i zajmuje zwykle od 6 do 9 sesji.

 

Psychoterapia grupowa

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja do żadnej grupy psychoterapeutycznej.